Kontakta oss

Har du frågor eller förslag på aktiviteter, ta gärna kontakt med oss:

Sami Vihriälä, projektledare, tel 018-471 62 11, 070-167 94 73

Katarina Garpenstrand, bitr. projektledare, tel 018-471 62 12, 070-167 90 41

Vill ni vara med och samarbeta?

SciFest bildar en arena för flera olika aktörer att arbeta mot ett gemensamt mål. Här samarbetar företag och organisationer tillsammans med kommun och universitet på ett konkret plan. SciFest är ett event som har sin höjdpunkt några dagar om året och tack vare samverkansformerna fås synergieffekter som även påverkar andra aktiviteter under en längre tid.

Nuvarande samarbetspartners ser du nedan. Vi vill gärna växa och bli fler! Kontakta våra projektledare för mer information och diskutera möjligt samarbete.

Finansiärer och samarbetspartners

SciFest arrangeras i samarbete med SLU och Uppsala universitet och har flera medfinansiärer och samarbetspartners. Är din organisation intresserad av att bli finansiär eller samarbetspartner? Kontakta projektledare Katarina Garpenstrand, 018-471 6211, 070-1679473.

SciFest finansiärer och samarbetspartners 2020 är:

Senast uppdaterad: 2021-01-18