Om SciFest®

SciFest är en vetenskapsfestival med ett brett utbud av workshops, shower, tävlingar, forskarträffar och föredrag. Från och med år 2020 samarrangeras SciFest av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.  

Här kan nyfikna i alla åldrar prova på och få smakprov på forskning och dess tillämpningar inom alla vetenskapsområden. Utställare och deltagare på SciFest kommer från såväl skolor och universitet som företag, myndigheter, muséer och organisationer. Vi vill särskilt få unga människorna att ställa de stora frågorna, ta del av den senaste forskningen, testa sig fram och upptäcka hur roligt och intressant det är med vetenskap. Många av de som medverkar i programmet är studenter, unga forskare och innovatörer som lättare kan bidra till att inspirera andra unga.

Om varumärket

Uppsala universitet har licens att använda varumärket SciFest®, som ägs av UEF (University of Eastern Finland).

Organisation

Projektledare

Biträdande projektledare

Skolgrupp

 • Sami Vihriälä, gruppledare (Uppsala universitet)
 • Britt-Marie Backlund (Uppsala Kommun)
 • Cecilia Ödman (Gustavianum, Uppsala universitet)
 • Karl Lundén (Sveriges lantbruksuniversitet)
 • Leif Hallsén (Gustavianum, Uppsala universitet)
 • Maja Garde Lindholm (Uppsala universitet)
 • Sofia Lundén (Uppsala Kommun)
 • Tomas Perssont (Uppsala universitet)

Styrgrupp

 • Sami Vihriälä, projektledare (Uppsala universitet, teknik och naturvetenskap) 
 • Johanna Lundmark, sekreterare (Uppsala universitet, teknik och naturvetenskap)
 • Christel Bergström (Uppsala universitet, medicin och farmaci, ordförande)
 • Marcus Lindahl (Uppsala universitet, teknik och naturvetenskap)
 • Margaretha Andersson (Uppsala universitet musik och museer)
 • Mattias Martinsson (Uppsala universitet, humaniora och samhällsvetenskap)
 • Vakant (Sveriges lantbruksuniversitet)

Arbetsgrupp för mässinnehåll

 • Maria Carlander, gruppledare (Uppsala universitet, teknik och naturvetenskap)
 • Carin Marciszko (Uppsala universitet, medicin och farmaci)
 • Cecilia Ödman (Uppsala universitet musik och museer, Gustavianum)
 • Gunilla Styhr (Uppsala universitet, humaniora och samhällsvetenskap)
 • Leif Hallsén (Uppsala universitet musik och museer, Gustavianum)
 • Maria Ferletta (Uppsala universitet, medicin och farmaci)
 • Oddný Ósk Sverrisdóttir (Uppsala universitet, humaniora och samhällsvetenskap)
 • Rebecca Rikner (Sveriges lantbruksuniversitet)

Marknadsföringsgrupp

 • Rebecca Rikner, gruppledare (Sveriges lantbruksuniversitet)
 • Anna Lundmark, digitala medier (Sveriges lantbruksuniversitet)
 • Gisella Bengtsson, digitala medier och presskontakt (Uppsala universitet)
 • Mats Kamsten, design och trycksaker (Uppsala universitet, teknik och naturvetenskap)
Senast uppdaterad: 2021-02-10