Finansiärer och samarbetspartners

SciFest arrangeras i samarbete med SLU och Uppsala universitet och har flera medfinansiärer och samarbetspartners. Är din organisation intresserad av att bli finansiär eller samarbetspartner? Kontakta projektledare Katarina Garpenstrand, 018-471 6211, 070-1679473.

SciFest finansiärer och samarbetspartners 2020 är: